ЈН 84-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 84-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка галенских лекова-стерилни фармацеутски облици, капи за очи и пречишћена, стерилна вода 500ml за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 84-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 Kонкурсна документација за ЈН 84-16-O

 Одлука о додели уговора за ЈН 84-16-О

 Обавештење о закљученим уговорима за ЈН 84-16-О