ЈН 127-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 127-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка Филмова за гама камеру, за потребе Центра за лабораторијску медицину, Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 127-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 127-16-О

 Одлука о додели уговора 127-16-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 127-16-О