187-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:187-16-М – Мерење степена изложености јонизујућем зрачењу професионално изложених лица-лична дозиметријска контрола

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 187-16-М

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 187-16-M

odluka o dodeli 187-16-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU