ЈН 188-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 188-16-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 188-16-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 188-16-П

 Одлука о додели уговора 188-16-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 188-16-П,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 188-16-П,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 188-16-П,п.1