210-16-P

ЈАВНА НАБАВКА: 210-16-П – сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „ACOMA“

ВРСТА ПОСТУПКА:преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Obaveštenje o pokretanju postupka

KONKURSNA DOKUMENTACIJA -210-16-П

ODLUKA O DODELI UGOVORA 210-16-P

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru