201-16-P

ЈАВНА НАБАВКА:201-16-П – сервис и одржавање магнетне резонанце, произвођача „GE HEALTHCARE“

ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак са објављивањем позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

odluka o dodeli 201-16-P

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru