ЈН 224-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 224-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка облога за ране за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 224-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 224-16-О

Додатно појашњење бр. ЈН 224-16-О

 Одлука о додели уговора за ЈН 224-16-О

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-224-16-Оп.1

 Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-224-16-Оп.2

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-224-16-Оп.3