199-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:

199-16-O – сервис и одржавање УПС уређаја и замена акумулатора, подељена по партијама:

  1. Партија: Сервис УПС уређаја произвођача “GENERAL ELECTRIC” – Ургентни центар
  2. Партија: Сервис УПС уређаја различитих произвођача
  3. Партија: Сервис УПС уређаја произвођача „SOCOMEС“ – ГАК
  4. Партија: Сервис УПС уређаја – JOVY ATLAS 120kVa

5.Партија: Сервис УПС уређаја произвођача „RIELLO“

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija

odluka-o-obustavi-199-16-opartija-3

odluka-o-dodeli-199-16-o

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0-1

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0-4

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0-5

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%98%d0%b0-2