ЈН 226-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 226-16-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка папира за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 226-16-П

 Одлука о додели уговора ЈН 226-16-П

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-226-16-П