ЈН 231-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 231-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка остале медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 231-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 231-16-О

odluka-o-dodeli-ugovora-231-16-o

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.2

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.5.

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.10

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.1.

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.8

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.11

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.12

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.3

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.6

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.9

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.4

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-231-16-О-п.7