ЈН 230-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 230-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованог лека ван  Листе лекова-Custodiol 1l или одговарајуће, за потребе трансплантација Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 230-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 230-16-О

Додатно појашњење ЈН 230-16-О

Одлука о додели уговора за ЈН 230-16-О 

Обавештење-о-закљученом-уговору-ЈН-230-16-О