ЈН 237-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 237-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда ЈН 237-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна докуемнтација за ЈН 237-16-О

Додатно-појашњење-бр.-1-за-ЈН-237-16-O

 odluka-o-dodeli-ugovora-jn-237-16-o

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-237-16-О-п.4

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-237-16-О-п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 237-16-О п.1,3,5