228-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:228-16-O – Сервис и одржавање апарата за анестезију, произвођача „Medec Benelux NV“,Белгија, за потребе Клиничког центра Војводине 

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija-228-16-%d0%be

odluka-o-dodeli-228-16-o

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-228-16-%d0%be