ЈН 238-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 238-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив-за-подношење-понуда-за-ЈН-238-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација-за-ЈН-238-16-O-final

Додатно-појашњење-бр.-1-за-ЈН-238-16-O

 Додатно-појашњење-бр.-2-за-ЈН-238-16-O

 Додатно-појашњење-бр.-3-за-ЈН-238-16-O

Додатно-појашњење-бр.-4-за-ЈН-238-16-O

Обавештење-о-поднетом-захтеву-за-заштиту-права-238-16-O-п.-2

Одлука о додели уговора за ЈН 238-16-О

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-238-16-О-п.3

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-238-16-О-п.4

Обавештење-о-закљученом-уговору-за-ЈН-238-16-О-п.5

Odluka o dodeli Ugovra 238-16-O, za partiju br. 2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 238-16-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 238-16-О, п.2