233-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:233-16-O – сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Medela“ и „Cusa excel“

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija

odluka-o-dodeli-233-16-o

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru