ЈН 244-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 244-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка трака за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив-за-подношење-понуда-за-ЈН-244-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација-за-ЈН-244-16-O

ИЗМЕНА-КД-за-ЈН-244-16-O

 Додатно-појашњење-бр.-1-за-ЈН-244-16-O

 Додатно-појашњење-бр.-2-за-ЈН-244-16-O

Додатно-појашњење-бр.-3-за-ЈН-244-16-O

Одлука о додели уговора за ЈН 244-16-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 244-16-О