ЈН 249-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 249-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка polypropylene monofilament за потребе реконструктивне васкуларне и пластичне хирургије Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив-за-подношење-понуда-за-ЈН-249-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна-документација-за-ЈН-249-16-O

odluka-o-dodeli-ugovora-249-16-o

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 249-16-О