ЈН 246-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 246-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованих лекова ван Листе лекова за потребе трансплантација Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 246-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 246-16-О

odluka-o-dodeli-ugovora-246-16-o

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 246-16-О п.1 и 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 246-16-О п.2