248-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:248-16-M – сервис и одржавање медицинских гасова постојећих траса и прикључница

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija

odluka-o-dodeli-248-16-m

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU