256-16-О

ЈАВНА НАБАВКА: 256-16-O – сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Aesculap“ 

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija-aesculap-r

odluka o dodeli 256-16-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 256-16-О