ЈН 261-16-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 261-16-Ос

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка 30 примарних тоталних протеза колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 261-16-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација ЈН 261-16-ОС

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma JN 261-16-OS

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 261-16-ОС

Обавештење о закљученом уговору ЈН 261-16-ОС, уговор бр.1