262-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:262-16-M – сервис и одржавање свих пумпи, вентилатора и електромотора за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija

odluka o dodeli 262-16-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 262-16-М