259-16-П

ЈАВНА НАБАВКА:259-16-П – Сервис и одржавање УПС уређаја, произвођача „SOCOMEС“ са заменом акумулатора – батерија

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

odluka-o-dodeli-259-16-p