ЈН 02-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 02-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка вакуум епрувета, канила и гипсаних завојаза потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 02-17-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 02-17-П

Odluka o dodeli Ugovora 02-17-P

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-17-П,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-17-П,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02-17-П,п.3