ЈН 33-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 33-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка  операционе лампе за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Позив за подношење понуда ЈН 33-17-П

 Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 33-17-П

 Odluka o dodeli Ugovora 33-17-P

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 33-17-П