ЈН 41-17-М

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР: 41-17-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка кеса за узимање узорака за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 41-17-M

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 41-17-М

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 41-17-М

 Odluka o dodeli Ugovora 41-17-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-17-M