ЈН 50-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 50-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за апарат АRT UNIVERZAL KASKADE NT 100-24 за адсорпцију липопротеина методом DALI за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 50-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 50-17-O

Odluka o dodeli Ugovora 50-17-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 50-17-О