ЈН 53-17-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 53-17-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка имплантата и осталог материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак ради закључења оквирног споразума

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 53-17-OС

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 53-17-OС

Oдлука о закључењу оквирног споразума у поступку ЈН 53-17-ОС

Обавештење о обустави пartijе, 6 ЈН 53-17-О

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.12

бавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 53-17-ОС,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 53-17-ОС, уговор бр.1 партија 8