Претходно обавештење

 

НАЗИВ:Претходно обавештење за набавку санитетског и медицинског потрошног материјала,  лекова, ортопедског материјала и лабораторијског медицинског потрошног материјала 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС  Prethodno obaveštenje za dobra(lekovi,med.potrošni,sanitetski..)