ЈН 62-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 62-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека ван Листе лекова – ibrutinib,  капсулa тврда 140mg за потребе клинике за хематологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 62-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 Kонкурсна документација за ЈН 62-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 62-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 62-17-О

ИЗМЕНА Kонкурсна документација за ЈН 62-17-O

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 62-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 62-17-O