49-17-P

ЈАВНА НАБАВКА:49-17-П – радне униформе (ципеле, хтз опрема, одела и остало), за потребе запослених који обављају немедицинске послове у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

odluka 49-17-P

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OS