ЈН 68-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 68-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка бесцементне протезе кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 68-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсне документације за ЈН 68-17-O

Одлука о обустави поступка ЈН 68-17-О

Обавештење о обустави поступка ЈН 68-17-О