105-17-М

ЈАВНА НАБАВКА:105-17-M – Набавка машинских склопова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odluka o dodeli 105-17-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU партија 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU партија 2