ЈН 116-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 116-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека ван Листе лекова – ibrutinib,  капсулa 140mg за потребе клинике за хематологију Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 116-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 116-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 116-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 116-17-О