ЈН 114-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 114-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка медицинских средстава за отворену и лапараскопску хирургију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 114-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 114-17-O

Odluka o dodeli Ugovora 114-17-O

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 114-17-О,п.15