ЈН 115-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 115-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјал за подршку ендоваскуларног третмана интракранијалних анеуризми са широким вратом – стентови за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 115-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 115-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 115-17-O

 Одлука о додели уговора у поступку ЈН 115-17-О

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-17-О,п.14