106-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:106-17-M – Месечни преглед и одржавање лифтова “Schindler”

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 106-17-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

odluka o dodeli 106-17-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU