ЈН 113-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 113-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за спровођење аферезе матичних ћелија хематопоезе и терапијске измене плазме за апарат ,,Optia“, и сетова за терапијску измену плазме за апарат ,,Haemonetics“ за потребе КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 113-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 113-17-O

Одлука о додели и обустави поступка ЈН бр. 113-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 2 ЈН 113-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 113-17-О,п.1