ЈН 135-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 135-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске пластике за анестезију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 135-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 135-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 135-17-O

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 135-17-O

 Odluka o dodeli ugovora 135-17-O

Обавештење о обустави пartijе, 17 ЈН 135-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору ЈН 135-17-О, п.21

Odluka o izmeni ugovora jn 135-17-O