133-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 133-17-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка заштитног материјала за растварање цитостатика и сетова за укључење пацијената на дијализи за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 133-17-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 133-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 133-17-O

Oдлука о додели уговора у поступку ЈН 133-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 133-17-O,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 133-17-O,п.1