ЈН 137-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 137-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за терапијску измену плазме за ,,Haemonetics“ апарат за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 137-17-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 137-17-П

 Oдлука о додели уговора за ЈН 137-17-П

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 137-17-П