138-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 138-17-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 138-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 138-17-O

Odluka o dodeli ugovora 138-17-O

 Обавештење о обустави пartijе, 6 ЈН 138-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.9

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 138-17-О,п.14