ЈН 134-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 134-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка вокалних протеза за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 134-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

Odluka o dodeli ugovora 134-17-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 134-17-О