ЈН 142-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 142-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске опреме за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 142-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсне документацијa за ЈН 142-17-O

Odluka o dodeli ugovora 142-17-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-17-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 142-17-О, п.2