JН 144-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 144-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка сета инструмената за операције трансплантације рожњаче ока за Клинику за очне болести

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 144-17-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 144-17-П

 Odluka o dodeli ugovora 144-17-P

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 144-17-П