ЈН 155-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 155-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова – hloramfenikol 1000mg ињекција за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 155-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација за ЈН 155-17-O

 Одлука о додели уговора у поступку ЈН 155-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-17-О