ЈН 152-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 152-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка протетских имплантата кука, колена и рамена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 152-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 152-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 152-17-O

 ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 152-17-O

 Odluka o dodeli ugovora JN 152-17-O

Обавештење о обустави пartijе, 10 ЈН 152-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 152-17-О,п.15