160-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 160-17-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за STERRAD стерилизатор за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 160-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 160-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 160-17-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 160-17-O

Odluka o dodeli ugovora 160-17-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 160-17-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 160-17-О, п.2