170-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 170-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка oро-назалних маски за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 170-17-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 170-17-П

 Odluka o dodeli ugovora 170-17-P

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 170-17-П