171-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 171-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за ексангвинотрансфузију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 171-17-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 171-17-П

 Odluka o dodeli ugovora 171-17-P

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 171-17-П